Anna Söderberg & Ann Edberg

Studenter står utan tak över huvudet samtidigt som vi har flest ensamhushåll i världen. Ensamhet och psykisk ohälsa är ett växande problem i alla åldersgrupper, inte minst bland äldre och unga vuxna. Samtidigt sprider sig fördomar om varandra mellan olika åldersgrupper när det inte längre finns några naturliga mötesplatser.

Ann Edberg och Anna Söderberg är grundare av Ett tak två generationer, en digital tjänst för modernt inneboende. Vi möjliggör, underlättar och sänker trösklar för seniorer att hyra ut outnyttjad yta i sin bostad till studenter som söker boende på studieorten. De tror på win-win situationen som uppstår i mötet över generationsgränserna.

Ann, civilekonom och Anna, civilingenjör, träffades för några år sedan på en masterkurs där de studerade metoder och verktyg för innovationer som möter utmaningar i den växande staden. Där upptäckte de hur deras olikheter, deras olika utbildningsinriktningar, bakgrund och erfarenheter kompletterade varandra och bidrog till fler dimensioner och bättre lösningar. Samtidigt konstaterade de att de hade en gemensam värdegrund och en vilja att arbeta affärsmässigt med social hållbarhet och resurseffektiva lösningar. Allt det har nu blivit verklighet genom Ett tak två generationer.

Håll dig uppdaterad!

Signa upp dig via vårt webbformulär och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.