Sveriges viktigaste projekt för den humana och sociala hållbarheten!

Vad är Bygg broar?

Bygg broar är en innovationsplattform för human hållbarhet, en plattform för nya idéer och nya perspektiv för att utveckla människor och samhället. Vi hjälper företag och organisationer att överföra kunskap och erfarenhet oavsett generation eller kompetens, bland annat genom föreläsningar, utbildningar och workshops.

Bygg broar startades för att ta tillvara på människors olika kompetens, att samla människor från helt olika branscher och olika generationer för att kommunicera, byta erfarenheter och få nya idéer. Vi vill bidra till att öka den humana hållbarheten genom att utveckla människor och skapa hållbara resultat. Bygg broar är till för dig som vill få inspiration att bidra och göra skillnad för andra människor och som vill träffas och nätverka.

Vi vill att du är med och skapar hållbara resultat i din organisation och i samhället i stort. Allt för ett hållbart Sverige.

Bygg broars vision

Vår vision är att öka engagemang och den humana hållbarheten i den digitaliserade, globaliserade och snabbföränderliga världen för att skapa hållbara och långsiktiga resultat. Vi vill bygga hållbara relationer, organisationer, affärer och ett hållbart Sverige i stort. Vår vision är att tillsammans med andra uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Vad är en brobryggare?

  • En brobyggare är en erfaren, kompetent person som generöst vill dela med sig för att göra skillnad för sig själv och för andra, oavsett generation och position.
  • En brobyggare vill bygga hållbara relationer, organisationer, affärer och ett hållbart samhälle i stort.
  • En brobyggare vet att när våra olikheter möts skapas innovation och ett mervärde för alla.

Signa upp dig här så du inte missar kommande aktiviteter!

Samverkan mellan generationerna är nyckeln för ett hållbart arbetsliv!

Varför startades Bygg broar?

Bygg broar är ett initiativ skapat av Glädjeministern (Leila Karchaoui) och Lilo (Joakim Lindström och Emilie Loman). Det första eventet ”Tillsammans bygger vi broar” hölls kvällen den 7 maj 2018 på Rival i Stockholm.

Idén föddes ur viljan att skapa en mötesplats för människor med olika kompetens, från olika branscher och olika generationer som vill nätverka, få ny kunskap, nya idéer och inspiration till att göra skillnad för fler och öka den humana och sociala hållbarheten i våra organisationer och i samhället i stort.

  • Enligt den senaste Gallupundersökning är endast 14% engagerade på svenska arbetsplatser.
  • Gapet mellan generationerna ökar. De yngre känner sig otillräckliga och äldre känner sig obehövda.
  • Sveriges demografiska utveckling pekar på att vi kommer att ha kompetensbrist i framtiden. Därför behöver vi ta tillvara på allas potential och kompetens, oavsett generation.
  • I en digitaliserad, globaliserad och snabbföränderlig värld är den stora utmaningen att maxa resurserna på ett hållbart sätt.

Det här kostar organisationer, företag och samhället tid, energi och pengar. Idag arbetar Leila Karchoaui tilsammans med Eva Frössen operativt för att hjälpa flera att maxa resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbara resultat.

Tillsammans med andra vill de arbeta för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling 2030.

Håll dig uppdaterad!

Signa upp dig via vårt webbformulär och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.