Jan Eliasson

Jan Eliasson, en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater.

Jan Eliasson, en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater och tidigare bland annat utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN.

Han fick 2017 regeringens utmärkelse och tilldelades den äldsta regeringsmedaljen, som instiftades 1785, för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga tjänst.

“Regeringen har valt att tilldela Jan Eliasson Illis Quorum-medaljen av 18:e storleken för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.”

Jan Eliasson är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. I hela sitt yrkesliv har han varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och har under sin karriär haft världen som arbetsfält. Han har varit FN-ambassadör i New York, vice generalsekreterare i FN, kabinettssekreterare på UD i Stockholm, ambassadör i Washington, varit utrikesminister och ordförande i FN:s generalförsamling.

 

I sin roll som diplomat har han också varit medlare i flera av de allvarligaste konflikterna i världen, från kriget mellan Iran och Irak på 80-talet, till krisen i Sudan på 00-talet. Idag är Jan Eliasson ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, där forskning om fred och konflikter med tonvikt på nedrustning bedrivs.

Med tanke på demografin och kompetensbristen i Sverige så måste vi ta vara på allas potentialer oavsett generation och position. Många unga känner sig otillräckliga och vilsna, samtidigt som många äldre känner sig obehövliga och ensamma, detta är grunden till varför vi startade bygg broar-rörelsen, ett forum för att överföra kunskap, kompetens och erfarenheter mellan generationerna i olika branscher.

– Toppdiplomaten Jan Eliasson har en lång och blomstrande karriär bakom sig, i över 50 år har han arbetat som diplomat, toppolitiker och än har han inte slagit av på takten. Vi på Bygg broar är otroligt stolta och glada att Jan Eliasson vill vara med och bidra med sina klokheter och erfarenheter för att öka samverkan mellan olika generationer för att tillsammans kunna uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Håll dig uppdaterad!

Signa upp dig via vårt webbformulär och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.